Zawiadomienie i czynnościach przyjecia i ustalenia granic działek położonych w gminie Zagórz obręb Morochów