Zarządzenie nr 35/2021 Starosty Sanockiego z dnia 15.04.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej w trybie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U z 2019 r., poz. 2410 ze zm.)