Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Sanockiego z dnia 12.04.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury technicznej poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych.