Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy obręb Niebieszczany