Wybór oferty i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku

Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 25 luty 2021 r. rozstrzygnął ofertę w zakresie oświaty przyznając dotację na realizację zadania w kwocie 2000 zł dla 1 zadania. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy zostanie wysłana również drogą elektroniczną do podmiotu.

W załączeniu uchwała nr 34/2021 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku wraz z wykazem podmiotów, których oferty wybrano i udzielono dotacji
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988