Wybór oferty i udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku

Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 25 luty 2021 r. rozstrzygnął ofertę w zakresie oświaty przyznając dotację na realizację zadania w kwocie 2000 zł dla 1 zadania. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy zostanie wysłana również drogą elektroniczną do podmiotu.

W załączeniu uchwała nr 34/2021 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2021 roku wraz z wykazem podmiotów, których oferty wybrano i udzielono dotacji