Uchwała Nr 82/2021 Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w roku 2021