Ogłoszenie Starosty Sanockiego z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego"

OGŁOSZENIE

STAROSTY SANOCKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”

ogłoszonego dnia 22 lipca 2014 r. w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego

pod poz. 2081

Na podstawie art. 14 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji dokumentu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego” („Plan Transportowy”) – stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014 r.

1. Z powyższą dokumentacją można zapoznać się:

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1, parter, pok. 56,
w godzinach od 8.00 do 14.30 w dniach pracy urzędu

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sanoku, adres https://powiat-sanok.pl/bip/ogloszenia/

2. Uwagi dotyczące aktualizacji Planu Transportowego można wnosić za pomocą:

- formularza dostępnego pod adresem: https://powiat-sanok.pl/bip/ogloszenia/

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1, parter

pok. Nr 56 w godz. 8.00 do 14.30,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres : komunikacja@powiat-sanok.pl
z dopiskiem „Plan Transportowy – uwagi”.

Termin konsultacji wyznacza się na okres od dnia 18.11.2020 r. do dnia 08.12.2020 r. włącznie.

STAROSTA SANOCKI

Stanisław Chęć

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988