Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty, których realizację w 2021 roku wspiera Powiat Sanocki

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty, których realizację w 2021 roku wspiera Powiat Sanocki

W załączeniu

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu

Wzór oferty zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988