Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 06 lipca 2020 r. o godz. 1700

w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku odbędzie się

XXIII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Prezentacja sytuacji ekonomiczno-administracyjnej SP ZOZ w Sanoku oraz podejmowanych działań naprawczych przez starostę sanockiego.

4. Wystąpienie przedstawicieli związków zawodowych działających w SP ZOZ w Sanoku.

5. Prezentacja sytuacji SP ZOZ w Sanoku przez dyrektora placówki, opis wspólnych działań naprawczych czynionych ze starostą oraz zarządem powiatu.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988