Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 1700

w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku odbędzie się

XXII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 30.000 zł). (druk 284).

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Sanockiego”, zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. (druk 285).

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988