Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego powiatu tczewskiego 2021

https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci/20-ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-powiatu-tczewskiego-2021.html