Ogłoszenie dotyczące ograniczenia nośności na drogach powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku uprzejmie informuje, że od dnia 7-03-2012 roku będą sukcesywnie wprowadzane ograniczenia nośności na drogach powiatowych terenu Powiatu Sanockiego w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi. Ograniczenie nie dotyczy pojazdów regularnej komunikacji autobusowej, dowozu dzieci do szkół oraz jednostek ratownictwa. Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

Podstawa prawna: art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115)

Przepraszamy za utrudnienia w transporcie.


Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Sanoku

Kazimierz Dwornik

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988