Oferta Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku pn. „Kwiatki dla Nauczycieli”

Zarząd Powiatu w Sanoku zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm) zamieszcza ofertę Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku pn. „Kwiatki dla Nauczycieli”.

Uwagi odnośnie oferty można zgłaszać do dnia 28.05.2013r. pisemnie do Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1, pokój nr 45.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988