Informacja o zmianie godzin obsługi stron i geodetów w Wydziele Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w dniach 19-21 października

Uprzejmie informuję, że w dniach od 19 do 21 października 2020r. w godzinach od 9:00 do 13:00 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie będzie prowadził obsługi stron i geodetów, z uwagi na szkolenie i prace techniczne związane z informatycznym systemem TurboEwid wykorzystywanym do pracy w wydziale. Zapraszamy w czwartek 22 października lub w dniach 19 – 21 października w godzinach od 7:30 do 9:00 i od 13:00 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy.
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988