Informacja o utworzeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru jednostek ewidencyjnych Sanok - M, Zagórz - M i Tyrawa Wołoska