Procedury i wnioski

Wyrejestrowanie Pojazdu (kradzież)

Procedura:

Wyrejestrowanie Pojazdu (przekazanie do demontażu)

Procedura:

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Procedura:

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania LPG

Procedura:

Dokonanie Lub Anulowanie Wpisu O Zastawie Rejestrowym

Procedura:

Nadanie W Pojeździe Cech Identyfikacyjnych I Wykonanie Tabliczki Znamionowej

Procedura:

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia - utrata dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Procedura:

Wniosek o udzielenie, aktualizacje danych - zezwolenia na przewozy regularne osób

Procedura:

Oświadczenie pod odp. karną art.233

Procedura:

Procedura - Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura:

Wniosek - Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Procedura:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Procedura:
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988