Procedury i wnioski

DO SKŁADANEGO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (ORYGINAŁY LUB UWIERZYTELNIONE KSEROKOPIE m.in. kart informacyjnych ze szpitala; zaświadczeń lekarskich; wyników badań, kartotek; konsultacji specjalistycznych itp.)

Procedura:

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Procedura:
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988