Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa

W dniu 29 grudnia 2020r. Powiat Sanocki otrzymał dotację z budżetu państwa na zadanie pn.: .: „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa” w wysokości 178 792,00 zł. Całkowita wartość robót wynosi 223 491,00.
Celem projektu jest remont nawierzchni jezdni oraz poboczy na odcinku drogi o długości 400 mb, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2020r.

Remont drogi powiatowej w Raczkowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości dróg ułatwiając mieszkańcom dojazd do swoich nieruchomości.