Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Członkowie Zarządu Powiatu w Sanoku

Damian Biskup

Rynek 1, 38-500 Sanok

Krzysztof Strzyż

Rynek 1, 38-500 Sanok

Andrzej Chrobak

Rynek 1, 38-500 Sanok
Pokaż metkę
Nazwa
Członkowie Zarządu Powiatu w Sanoku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Data wytworzenia
22 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
22 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
16 marca 2012
Nazwa
Damian Biskup
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 grudnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 grudnia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
4 grudnia 2018
Nazwa
Krzysztof Strzyż
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 grudnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 grudnia 2014
Nazwa
Andrzej Chrobak
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
27 lipca 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
27 lipca 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)