Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Usługa tłumacza języka migowego dla osób słabo słyszących i niesłyszących w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Usługa tłumacza języka migowego dla osób słabo słyszących i niesłyszących
w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1824).

Uprzejmie informujemy, że w celu załatwienia spraw w urzędzie przez osoby słabo słyszące
i niesłyszące, Starostwo Powiatowe w Sanoku zapewnia bezpłatne usługi tłumacza języka migowego
w poniedziałki od godz. 14.00 – 16.00 i w czwartki od godz. 14.00 – 16.00. W tych dniach tłumacz języka migowego obecny jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Sanoku przy
ul. Franciszkańskiej 4, gdzie można uzyskać pomoc tłumaczenia lub przyjść z tłumaczem do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego można również zgłosić pisemnie na 3 dni robocze przed dniem wizyty w urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 lub mailem na adres
powiat-sanok@powiat-sanok.pl oraz w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy
ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku.

Ponadto kontakt z urzędem można nawiązać za pośrednictwem:

● poczty elektronicznej –powiat-sanok@powiat-sanok.pl

● platformy ePUAP - www.epuap.gov.pl,

● elektronicznej skrzynki podawczej lub kontaktu przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Sanoku - http://bip.powiat-sanok.pl,

● faksu – 13 46 52 988

● telefonu – 13 46 52 900 - sekretariat, 13 46 52 913 – Biuro Obsługi Klienta

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
30 września 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
30 września 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)