Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 listopada 2015
Nazwa pliku
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
13 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
13 listopada 2015
Nazwa pliku
Uchwała 84/2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 kwietnia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Uchwała 102/2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 lipca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 lipca 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2021
Nazwa pliku
Uchwała 166/2017.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
22 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
22 lutego 2018
Nazwa pliku
Uchwała 46/2018.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
22 lutego 2018
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
22 lutego 2018
Nazwa pliku
Uchwała 139/2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 czerwca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
21 czerwca 2018
Nazwa pliku
Uchwała 137/2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
11 lipca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
11 lipca 2019
Nazwa pliku
Uchwała 275/2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 lipca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 lipca 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)