Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu Sanockiego

Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu Sanockiego

Starostwo Powiatowe, III piętro, pokój Nr 40

Styczeń 2020

17.I (piątek) godz. 1600 –1700 Pan Stanisław Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dyżur odwołany

24.I (piątek) godz. 1300 - 1400 - Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu

31.I (piątek) godz. 1600 –1700 Pan Stanisław Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dyżur odwołany

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
18 listopada 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
29 stycznia 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)