Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu Sanockiego

Plan dyżurów pełnionych przez Przewodniczących Rady Powiatu Sanockiego

Starostwo Powiatowe, III piętro, pokój Nr 40

Styczeń 2020

17.I (piątek) godz. 1600 –1700 Pan Stanisław Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dyżur odwołany

24.I (piątek) godz. 1300 - 1400 - Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu

31.I (piątek) godz. 1600 –1700 Pan Stanisław Lewicki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dyżur odwołany