Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Góra parkowa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Północny stok Góry Parkowej w rejonie ul. Szopena i ul. E. Plater
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Południowe i wschodnie zbocze wysokiej terasy Sanu poniżej Rynku, nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Schody zamkowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Śródmieście - dz. 263 i 264
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Śródmieście - dz. 737
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
18 marca 2019
Nazwa pliku
Ulica Rybickiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Wschodnie zbocze wysokiej terasy Sanu pod Zamkiem Królewskim, nad ulicą Podgórze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Nazwa pliku
Źródełko Chopina
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 marca 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 marca 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)