Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiecie Sanockim

Starosta Sanocki informuje, że Zarząd Powiatu Sanockiego wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Powiecie Sanockim. Funkcję Koordynatora będzie pełniła Pani Katarzyna Sekuła.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Starostwa Powiatowego w Sanoku jest realizacją obowiązku nałożonego, na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało w szczególności:

1) Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiat Sanocki;

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Sanocki;

3) Monitorowanie działalności Powiatu Sanockiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Katarzyna Sekuła - Koordynator ds. dostępności

Adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok;

Pokoje: 44 (piętro III);

Telefon: 13 465 2904

e-mail: ksekula@powiat-sanok.pl

Linki:

1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 września 2021
Nazwa pliku
Uchwała Zarządu Powiatu Sanockiego koordynator ds.dostępności
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
29 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
29 września 2020
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)