Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2021r. (pdf, 283.55 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2021r. (pdf, 275.65 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (pdf, 323.37 KB)Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zaobowiązań (pdf, 116.97 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok (pdf, 82.84 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 91.75 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2020r. (pdf, 246.68 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2020r. (pdf, 33.41 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2020r. (pdf, 429.53 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (pdf, 54.49 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2019 (pdf, 24.38 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2019 (pdf, 25.07 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2019 (pdf, 26.33 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (pdf, 36.82 KB)Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018rok (pdf, 31.30 MB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2019 rok (pdf, 2.08 MB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2018 rok (pdf, 3.30 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (pdf, 36.82 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2017 (pdf, 65.90 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2017 (pdf, 67.82 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2017 (pdf, 327.30 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2017 rok (pdf, 3.17 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (pdf, 31.02 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2016 roku (pdf, 22.42 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2016 roku (pdf, 21.96 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2016 roku (pdf, 22.34 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2016 rok (pdf, 2.93 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (pdf, 31.77 KB)Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2015 rok (pdf, 3.05 MB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (pdf, 35.17 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2014 roku (pdf, 375.66 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2014 (pdf, 409.41 KB)Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (pdf, 56.34 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2013 roku (pdf, 385.56 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2013 roku (pdf, 203.65 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 (pdf, 298.29 KB)Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2013 roku (pdf, 210.21 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 kwietnia 2013
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
6 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zaobowiązań
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
9 lutego 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
9 lutego 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
9 lutego 2021
Nazwa pliku
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
26 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
26 stycznia 2021
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
5 listopada 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
5 listopada 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
5 listopada 2020
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
1 września 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
1 września 2020
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
13 lipca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
13 lipca 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
13 lipca 2020
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 kwietnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 kwietnia 2020
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 października 2019
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 sierpnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
9 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 kwietnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 kwietnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 kwietnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 kwietnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
24 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 kwietnia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
12 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2019 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 kwietnia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2018 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 stycznia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 stycznia 2018
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 kwietnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 kwietnia 2018
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
31 października 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
31 października 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
31 października 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
31 października 2017
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
31 października 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 maja 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2017 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
9 stycznia 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
9 stycznia 2017
Informację zmienił
Andrzej Koza
Data ostatniej zmiany
9 stycznia 2017
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2016 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2016 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2016 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2016 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
18 grudnia 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
18 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2015 rok
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
30 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
30 stycznia 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
23 marca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
23 marca 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2014 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 sierpnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 sierpnia 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 maja 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 maja 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Roczna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 marca 2014
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za III kwartał 2013 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
29 października 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
29 października 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za II kwartał 2013 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
14 sierpnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
14 sierpnia 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 kwietnia 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Nazwa pliku
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Sanockiego za I kwartał 2013 roku
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 kwietnia 2013
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
10 maja 2017
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)