Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu

Rada Powiatu V Kadencji 2014-2018

Protokół I z 1.12.2014 (pdf, 2.51 MB)Protokół II z 12.12.2014 (pdf, 4.12 MB)Protokół III z 23.12.2014 (pdf, 2.64 MB)Protokół IV z 30.12.2014 (pdf, 3.65 MB)Protokół V z 16.01.2015 (pdf, 6.01 MB)Protokół VI z 27.01.2015 (pdf, 4.73 MB)Protokół VII z 27.02.2015 (pdf, 3.47 MB)Protokół VIII z 27.03.2015 (pdf, 2.38 MB)Protokół IX z 30.04.2015 (pdf, 8.02 MB)Protokół X 26.05.2015 (pdf, 1.33 MB)Protokół XI z 23.06.2015 (pdf, 1.11 MB)Protokól XII z 20.07.2015 (pdf, 333.58 KB)Protokól XIII z 13.08.2015 (pdf, 945.38 KB)Protokół XIV z 25.08.2015 (pdf, 4.18 MB)Protokół XV z 29.09.2015 (pdf, 2.51 MB)Protokół XVI z 29.10.2015 (pdf, 2.96 MB)Protokół XVII z 25.11.2015 (pdf, 592.52 KB)Protokół XVIII z 17.12.2015 (pdf, 3.57 MB)Protokół XIX z 30.12.2015 (pdf, 458.37 KB)Protokół XX z 7.01.2016 (pdf, 1.46 MB)Protokół XXI z 25.01.2016 (pdf, 754.35 KB)Protokół XXII z 17.02.2016 (pdf, 2.68 MB)Protokół XXIII z 24.02.2016 (pdf, 297.81 KB)Protokół XXIV z 05.04.2016 (pdf, 3.78 MB)Protokół XXV z 27.04.2016 (pdf, 2.26 MB)Protokół XXVI z 30.05.2016 (pdf, 395.32 KB)Protokół XXVII z 07.06.2016 (pdf, 3.36 MB)Protokół XXVIII z 23.06.2016 (pdf, 1.96 MB)Protokół XXVIX z 04.07.2016 (pdf, 1.58 MB)Protokół XXX z 29.07.2016 (pdf, 1.17 MB)Protokół XXXI z 13.092016 (pdf, 1.93 MB)Protokół XXXII z 28.10.2016 (pdf, 1.26 MB)Protokół XXXIII z 29.11.2016 (pdf, 661.85 KB)Protokół XXXIV z 29.12.2016 (pdf, 3.26 MB)Protokół XXXV z 30.01.2017 (pdf, 1.39 MB)Protokół XXXVI z 15.02.2017 (pdf, 2.14 MB)Protokół XXXVII z 20.03.2017 (pdf, 465.33 KB)Protokół XXXVIII z 29.03.2017 (pdf, 1.78 MB)Protokół XXXIX z 28.04.2017 (pdf, 979.69 KB)Protokół XL z 30.05.2017 (pdf, 1.68 MB)Protokół XLI z 13.06.2017 (pdf, 697.04 KB)Protokół XLII z 19.07.2017 (pdf, 3.37 MB)Protokól XLIII z 28.08.2017 (pdf, 294.15 KB)Protokół XLIV z 18.09.2017 (pdf, 1.87 MB)Protokół XLV z 25.09.2017 (pdf, 203.61 KB)Protokół XLVI z 9.11.2017 (pdf, 2.28 MB)protokół XLVII z 19.12.2017r. (pdf, 632.61 KB)Protokół XLVIII z 28.12.2017 (pdf, 3.00 MB)Protokół XLIX z 22.01.2018 (pdf, 292.84 KB)Protokół L z 22.II.2018 (pdf, 2.71 MB)Protokół LI z 26.03.2018 (pdf, 1.74 MB)Protokół LII z 6.04.2018 (pdf, 459.48 KB)protokół LIII z 25.04.2018 (pdf, 809.54 KB)Protokół LIV z 24.05.2018 (pdf, 1.54 MB)Protokół LV z 18.06.2018 (pdf, 2.48 MB)Protokół LVI z 23.08.2018 (pdf, 2.41 MB)Protokół LVII z 12.09.2018r. (pdf, 2.03 MB)Protokól LVIII z 15.10.2018 (pdf, 1.26 MB)Protokół LIX z 15.11.2018 (pdf, 503.77 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 stycznia 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)