Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu

Rada Powiatu IV Kadencji 2010 - 2014

Protokół I sesji z dnia 1.12.2010.pdf (pdf, 90.07 KB)Protokół II sesji z dnia 8.12.2010.pdf (pdf, 106.10 KB)Protokół III sesji z dnia 29.12.2010.pdf (pdf, 170.39 KB)Protokół IV sesji z dnia 15.02.2011 (pdf, 103.54 KB)Protokół V sesji z dnia 23.02.2011 (pdf, 65.90 KB)Protokół VI sesji z dnia 8.03.2011 (pdf, 134.09 KB)Protokół VII sesji z dnia 21.03.2011 (pdf, 67.97 KB)Protokół VIII sesji z dnia 18.04.2011 (pdf, 107.89 KB)Protokół IX sesji z dnia 30.05.2011 (pdf, 153.94 KB)Protokół X sesji z dnia 27.06.2011 (pdf, 114.97 KB)Protokół XI sesji z dnia 15.07.2011 (pdf, 314.17 KB)Protokół XII sesji z dnia 29.07.2011 (pdf, 331.43 KB)Protokół XIII sesji z dnia 9.09.2011 (pdf, 326.08 KB)Protokół XIV sesji z dnia 23.09.2011 (pdf, 355.99 KB)Protokół XV sesji z dnia 28.10.2011 (pdf, 354.97 KB)Protokół XVI sesji z dnia 30.11.2011 (pdf, 296.34 KB)Protokół XVII sesji z dnia 16.12.2011 (pdf, 299.55 KB)Protokół XVIII sesji z dnia 28.12.2011 (pdf, 350.81 KB)Protokół XIX sesji z dnia 14.02.2012 (pdf, 290.72 KB)Protokół XX sesji z dnia 16.03.2012 (pdf, 191.80 KB)Protokół XXI sesji z dnia 13.04.2012 (pdf, 295.31 KB)Protokół XXII sesji z dnia 30.04.2012 (pdf, 337.24 KB)Protokół XXIII sesji z dnia 11.06.2012 (pdf, 336.21 KB)Protokół XXIV sesji z dnia 12.07.2012 (pdf, 360.13 KB)Protokół XXV sesji z dnia 30.08.2012 (pdf, 260.88 KB)Protokół XXVI sesji z dnia 24.09.2012 (pdf, 271.88 KB)Protokół XXVII sesji z dnia 3.10.2012 (pdf, 382.55 KB)Protokół XXVIII sesji z dnia 31.10.2012 (pdf, 263.10 KB)Protokół XXIX sesji z dnia 14.11.2012 (pdf, 318.42 KB)Protokół XXX sesji z dnia 26.11.2012 (pdf, 299.31 KB)Protokół XXXI sesji z dnia 14.12.2012 (pdf, 321.09 KB)Protokół XXXII sesji z dnia 28.12.2012 (pdf, 292.47 KB)Protokół XXXIII z dnia 21.01.2013 (pdf, 187.29 KB)Protokół XXXIV sesji z dnia 26.02.2013 (pdf, 211.39 KB)Protokół XXXV sesji z dnia 12.03.2013 (pdf, 301.14 KB)Protokół XXXVI sesji z dnia 28.03.2013 (pdf, 303.15 KB)Protokół XXXVII sesji z dnia 22.05.2013 (pdf, 306.21 KB)Protokół XXXVIII sesji z dnia 28.06.2013 (pdf, 254.54 KB)Protokół XXXIX sesji z dnia 29.07.2013 (pdf, 272.90 KB)Protokół XL sesji z dnia 6.08.2013 (pdf, 231.24 KB)Protokół XLI sesji z dnia 27.08.2013 (pdf, 217.34 KB)Protokół XLII sesji z dnia 5.09.2013 (pdf, 219.18 KB)Protokól XLIII sesji z dnia 16.09.2013 (pdf, 235.47 KB)Protokół XLIV sesji z dnia 27.09.2013 (pdf, 144.36 KB)Protokół XLV sesji z dnia 28.10.2013 (pdf, 215.77 KB)Protokół XLVI sesji z dnia 20.11.2013 (pdf, 167.01 KB)Protokół XLVII sesji z dnia 9.12.2013 (pdf, 219.80 KB)Protokół XLVIII sesji z dnia 30.12.2013 (pdf, 359.36 KB)Protokół XLIX sesji z 24.02.2014 (pdf, 182.48 KB)Protokół L sesji z dnia 28.03.2014 (pdf, 231.57 KB)Protokół LI sesji z dnia 4.04.2014 (pdf, 166.65 KB)Protokół LII z dnia 05.05.2014 (pdf, 225.68 KB)Protokół LIII z dnia 26.05.2014 (pdf, 273.70 KB)Protokół LIV z dnia 30.06.2014 (pdf, 342.27 KB)Protokół LV sesji z dnia 11.08.2014 (pdf, 260.62 KB)Protokół LVI sesji z dnia 18.08.2014 (pdf, 251.55 KB)Protokół LVII sesji z dnia 4.09.2014 (pdf, 285.64 KB)Protokół LVIII sesji z dnia 29.09.2014 (pdf, 255.29 KB)Protokół LIX sesji z dnia 6.10.2014 (pdf, 282.37 KB)Protokół LX sesji z dnia 31.10.2014 (pdf, 237.31 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)