Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu

Rada Powiatu VI Kadencji 2018-2023

Protokół I z 21.11.2018r. (pdf, 353.51 KB)Protokół II z 03.12.2018r. (pdf, 2.70 MB)Protokół III z 27.12.2018r. (pdf, 547.97 KB)Protokół IV z dnia 31.01.2019r. (pdf, 12.19 MB)Protokół V z dnia 27.02.2019r. (pdf, 851.91 KB)Protokół VI z 29.03.2019r. (pdf, 10.06 MB)Protokół VII z 29.04.2019r. (pdf, 11.59 MB)Protokół VIII z dnia 30.05.2019r. (pdf, 2.33 MB)Protokół IX z dnia 26.06.2019r. (pdf, 3.40 MB)Protokół X z dnia 30.07.2019r. (pdf, 2.43 MB)Protokół XI z dnia 26.08.2019r. (pdf, 1.52 MB)Protokół XII z dnia 25.09.2019r. (pdf, 3.80 MB)Protokół XIII z dnia 07.10.2019r. (pdf, 151.41 KB)Protokół XIV z dnia 31.10.2019r. (pdf, 3.40 MB)Protokół XV z dnia 28.11.2019r. (pdf, 1.06 MB)Protokół XVI z dnia 27.12.2019r. (pdf, 728.55 KB)Protokół XVII z dnia 27.01.2020r. (pdf, 3.75 MB)Protokół XVIII dnia 4.02.2020r. (pdf, 5.06 MB)Protokół XIX z dnia 10.03.2020r. (pdf, 6.34 MB)Protokół XX z dnia 30.04.2020r. (pdf, 1.09 MB)Protokół XXI z dnia 17.06.2020r. (pdf, 3.76 MB)Protokół XXII z dnia 30.06.2020r. (pdf, 766.80 KB)Protokół XXIII z dnia 06.07.2020r. (pdf, 4.05 MB)Protokół XXIV z dnia 30.07.2020r. (pdf, 473.30 KB)Protokół XXV z dnia 21.09.2020r. (pdf, 468.80 KB)Protokół XXVI z dnia 29.09.2020r. (pdf, 285.85 KB)Protokół XXVII z dnia 29.10.2020r. (pdf, 482.22 KB)Protokół XXVIII z dnia 21.12.2020r. (pdf, 542.73 KB)Protokół XXIX z dnia 15.01.2021r. (pdf, 416.55 KB)Protokół XXX z dnia 26.02.2021r. (pdf, 386.60 KB)Protokół XXXI z dnia 18.03.2021r. (pdf, 402.26 KB)Protokół XXXII z dnia 29.03.2021r. (pdf, 288.71 KB)Protokół z XXXII sesji z dnia 29.03.2021r. (pdf, 304.36 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 1.99 MB)Protokół z XXXIII z dnia 7.04.2021r. (pdf, 282.84 KB)Protokół z XXXIII sesji z dnia 7.04.2021r. (pdf, 290.78 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 3.47 MB)Protokół z XXXIV z dnia 27.05.2021r. (pdf, 578.18 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 1.19 MB)Protokół z XXXV z dnia 14.06.2021r. (pdf, 212.88 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 111.42 KB)Protokół z XXXVI z dnia 01.07.2021r. (pdf, 546.34 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 707.50 KB)Protokół z XXXVII z dnia 02.08.2021r. (pdf, 392.32 KB)Lista imiennego głosowania (pdf, 87.27 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 grudnia 2018
Nazwa pliku
Protokół I z 21.11.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 listopada 2018
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 stycznia 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa pliku
Protokół II z 03.12.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 grudnia 2018
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 stycznia 2019
Nazwa pliku
Protokół III z 27.12.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 lutego 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa pliku
Protokół IV z dnia 31.01.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
11 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
11 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Protokół V z dnia 27.02.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
11 kwietnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
11 kwietnia 2019
Nazwa pliku
Protokół VI z 29.03.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
13 maja 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
13 maja 2019
Nazwa pliku
Protokół VII z 29.04.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
5 czerwca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
5 czerwca 2019
Nazwa pliku
Protokół VIII z dnia 30.05.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 lipca 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 lipca 2019
Nazwa pliku
Protokół IX z dnia 26.06.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
26 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Protokół X z dnia 30.07.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
8 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
8 października 2019
Nazwa pliku
Protokół XI z dnia 26.08.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
8 października 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
8 października 2019
Nazwa pliku
Protokół XII z dnia 25.09.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 listopada 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 listopada 2019
Nazwa pliku
Protokół XIII z dnia 07.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 listopada 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 listopada 2019
Nazwa pliku
Protokół XIV z dnia 31.10.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
2 grudnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
2 grudnia 2019
Nazwa pliku
Protokół XV z dnia 28.11.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 stycznia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół XVI z dnia 27.12.2019r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
31 stycznia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
31 stycznia 2020
Nazwa pliku
Protokół XVII z dnia 27.01.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 marca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół XVIII dnia 4.02.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
27 marca 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
27 marca 2020
Nazwa pliku
Protokół XIX z dnia 10.03.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 lipca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół XX z dnia 30.04.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
1 lipca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
1 lipca 2020
Nazwa pliku
Protokół XXI z dnia 17.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
4 sierpnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
4 sierpnia 2020
Nazwa pliku
Protokół XXII z dnia 30.06.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
4 sierpnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
4 sierpnia 2020
Nazwa pliku
Protokół XXIII z dnia 06.07.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 września 2020
Nazwa pliku
Protokół XXIV z dnia 30.07.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
25 września 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
25 września 2020
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
25 września 2020
Nazwa pliku
Protokół XXV z dnia 21.09.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 marca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXVI z dnia 29.09.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 marca 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
3 marca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXVII z dnia 29.10.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 marca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXVIII z dnia 21.12.2020r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
3 marca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
3 marca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXIX z dnia 15.01.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 czerwca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 czerwca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXX z dnia 26.02.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 czerwca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 czerwca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXXI z dnia 18.03.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 czerwca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 czerwca 2021
Nazwa pliku
Protokół XXXII z dnia 29.03.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
6 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
6 kwietnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
12 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXII sesji z dnia 29.03.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 czerwca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 czerwca 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
7 czerwca 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
6 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
6 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXIII z dnia 7.04.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 kwietnia 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
4 października 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXIII sesji z dnia 7.04.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 czerwca 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 czerwca 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
7 czerwca 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXIV z dnia 27.05.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
4 października 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXV z dnia 14.06.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXVI z dnia 01.07.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Protokół z XXXVII z dnia 02.08.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021
Nazwa pliku
Lista imiennego głosowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
4 października 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
4 października 2021

Rada Powiatu V Kadencji 2014-2018

Protokół I z 1.12.2014 (pdf, 2.51 MB)Protokół II z 12.12.2014 (pdf, 4.12 MB)Protokół III z 23.12.2014 (pdf, 2.64 MB)Protokół IV z 30.12.2014 (pdf, 3.65 MB)Protokół V z 16.01.2015 (pdf, 6.01 MB)Protokół VI z 27.01.2015 (pdf, 4.73 MB)Protokół VII z 27.02.2015 (pdf, 3.47 MB)Protokół VIII z 27.03.2015 (pdf, 2.38 MB)Protokół IX z 30.04.2015 (pdf, 8.02 MB)Protokół X 26.05.2015 (pdf, 1.33 MB)Protokół XI z 23.06.2015 (pdf, 1.11 MB)Protokól XII z 20.07.2015 (pdf, 333.58 KB)Protokól XIII z 13.08.2015 (pdf, 945.38 KB)Protokół XIV z 25.08.2015 (pdf, 4.18 MB)Protokół XV z 29.09.2015 (pdf, 2.51 MB)Protokół XVI z 29.10.2015 (pdf, 2.96 MB)Protokół XVII z 25.11.2015 (pdf, 592.52 KB)Protokół XVIII z 17.12.2015 (pdf, 3.57 MB)Protokół XIX z 30.12.2015 (pdf, 458.37 KB)Protokół XX z 7.01.2016 (pdf, 1.46 MB)Protokół XXI z 25.01.2016 (pdf, 754.35 KB)Protokół XXII z 17.02.2016 (pdf, 2.68 MB)Protokół XXIII z 24.02.2016 (pdf, 297.81 KB)Protokół XXIV z 05.04.2016 (pdf, 3.78 MB)Protokół XXV z 27.04.2016 (pdf, 2.26 MB)Protokół XXVI z 30.05.2016 (pdf, 395.32 KB)Protokół XXVII z 07.06.2016 (pdf, 3.36 MB)Protokół XXVIII z 23.06.2016 (pdf, 1.96 MB)Protokół XXVIX z 04.07.2016 (pdf, 1.58 MB)Protokół XXX z 29.07.2016 (pdf, 1.17 MB)Protokół XXXI z 13.092016 (pdf, 1.93 MB)Protokół XXXII z 28.10.2016 (pdf, 1.26 MB)Protokół XXXIII z 29.11.2016 (pdf, 661.85 KB)Protokół XXXIV z 29.12.2016 (pdf, 3.26 MB)Protokół XXXV z 30.01.2017 (pdf, 1.39 MB)Protokół XXXVI z 15.02.2017 (pdf, 2.14 MB)Protokół XXXVII z 20.03.2017 (pdf, 465.33 KB)Protokół XXXVIII z 29.03.2017 (pdf, 1.78 MB)Protokół XXXIX z 28.04.2017 (pdf, 979.69 KB)Protokół XL z 30.05.2017 (pdf, 1.68 MB)Protokół XLI z 13.06.2017 (pdf, 697.04 KB)Protokół XLII z 19.07.2017 (pdf, 3.37 MB)Protokól XLIII z 28.08.2017 (pdf, 294.15 KB)Protokół XLIV z 18.09.2017 (pdf, 1.87 MB)Protokół XLV z 25.09.2017 (pdf, 203.61 KB)Protokół XLVI z 9.11.2017 (pdf, 2.28 MB)protokół XLVII z 19.12.2017r. (pdf, 632.61 KB)Protokół XLVIII z 28.12.2017 (pdf, 3.00 MB)Protokół XLIX z 22.01.2018 (pdf, 292.84 KB)Protokół L z 22.II.2018 (pdf, 2.71 MB)Protokół LI z 26.03.2018 (pdf, 1.74 MB)Protokół LII z 6.04.2018 (pdf, 459.48 KB)protokół LIII z 25.04.2018 (pdf, 809.54 KB)Protokół LIV z 24.05.2018 (pdf, 1.54 MB)Protokół LV z 18.06.2018 (pdf, 2.48 MB)Protokół LVI z 23.08.2018 (pdf, 2.41 MB)Protokół LVII z 12.09.2018r. (pdf, 2.03 MB)Protokól LVIII z 15.10.2018 (pdf, 1.26 MB)Protokół LIX z 15.11.2018 (pdf, 503.77 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół I z 1.12.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 stycznia 2015
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół II z 12.12.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 stycznia 2015
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół III z 23.12.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 stycznia 2015
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół IV z 30.12.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 stycznia 2015
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół V z 16.01.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 lutego 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół VI z 27.01.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 lutego 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 lutego 2015
Nazwa pliku
Protokół VII z 27.02.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
19 marca 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
19 marca 2015
Nazwa pliku
Protokół VIII z 27.03.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 kwietnia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 kwietnia 2015
Nazwa pliku
Protokół IX z 30.04.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
8 czerwca 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
8 czerwca 2015
Nazwa pliku
Protokół X 26.05.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
1 lipca 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
1 lipca 2015
Nazwa pliku
Protokół XI z 23.06.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 lipca 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 lipca 2015
Nazwa pliku
Protokól XII z 20.07.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 sierpnia 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Protokól XIII z 13.08.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 sierpnia 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 sierpnia 2015
Nazwa pliku
Protokół XIV z 25.08.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
29 września 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
29 września 2015
Nazwa pliku
Protokół XV z 29.09.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
4 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
4 listopada 2015
Nazwa pliku
Protokół XVI z 29.10.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
27 listopada 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
27 listopada 2015
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
17 grudnia 2015
Nazwa pliku
Protokół XVII z 25.11.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
17 grudnia 2015
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
17 grudnia 2015
Nazwa pliku
Protokół XVIII z 17.12.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 stycznia 2016
Nazwa pliku
Protokół XIX z 30.12.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
12 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
12 stycznia 2016
Nazwa pliku
Protokół XX z 7.01.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 stycznia 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 stycznia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXI z 25.01.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
17 lutego 2016
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
17 lutego 2016
Nazwa pliku
Protokół XXII z 17.02.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
7 kwietnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
7 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXIII z 24.02.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
7 kwietnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
7 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXIV z 05.04.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
28 kwietnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
28 kwietnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXV z 27.04.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
24 czerwca 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
24 czerwca 2016
Nazwa pliku
Protokół XXVI z 30.05.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
24 czerwca 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
24 czerwca 2016
Nazwa pliku
Protokół XXVII z 07.06.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
24 czerwca 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
24 czerwca 2016
Nazwa pliku
Protokół XXVIII z 23.06.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
1 sierpnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
1 sierpnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXVIX z 04.07.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
1 sierpnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
1 sierpnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXX z 29.07.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
14 września 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
14 września 2016
Nazwa pliku
Protokół XXXI z 13.092016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
2 listopada 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
2 listopada 2016
Nazwa pliku
Protokół XXXII z 28.10.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
5 grudnia 2016
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
5 grudnia 2016
Nazwa pliku
Protokół XXXIII z 29.11.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
9 stycznia 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
9 stycznia 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXIV z 29.12.2016
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 lutego 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXV z 30.01.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
16 lutego 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
16 lutego 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXVI z 15.02.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
4 kwietnia 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
4 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXVII z 20.03.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Andrzej Koza
Data wytworzenia
4 kwietnia 2017
Informację opublikował
Andrzej Koza
Data publikacji
4 kwietnia 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXVIII z 29.03.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
9 maja 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
9 maja 2017
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
9 maja 2017
Nazwa pliku
Protokół XXXIX z 28.04.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
31 maja 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
31 maja 2017
Nazwa pliku
Protokół XL z 30.05.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 czerwca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 czerwca 2017
Nazwa pliku
Protokół XLI z 13.06.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 lipca 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 lipca 2017
Nazwa pliku
Protokół XLII z 19.07.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 września 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 września 2017
Nazwa pliku
Protokól XLIII z 28.08.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
21 września 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
21 września 2017
Nazwa pliku
Protokół XLIV z 18.09.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
27 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
27 listopada 2017
Nazwa pliku
Protokół XLV z 25.09.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
27 listopada 2017
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
27 listopada 2017
Nazwa pliku
Protokół XLVI z 9.11.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
3 stycznia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
3 stycznia 2018
Nazwa pliku
protokół XLVII z 19.12.2017r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
26 lutego 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
26 lutego 2018
Nazwa pliku
Protokół XLVIII z 28.12.2017
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Nazwa pliku
Protokół XLIX z 22.01.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
8 marca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
8 marca 2018
Nazwa pliku
Protokół L z 22.II.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 maja 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2018
Nazwa pliku
Protokół LI z 26.03.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 maja 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 maja 2018
Nazwa pliku
Protokół LII z 6.04.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 maja 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 maja 2018
Nazwa pliku
protokół LIII z 25.04.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
29 maja 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
29 maja 2018
Nazwa pliku
Protokół LIV z 24.05.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
28 czerwca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
28 czerwca 2018
Informację zmienił
Tomasz Twardy
Data ostatniej zmiany
28 czerwca 2018
Nazwa pliku
Protokół LV z 18.06.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
30 lipca 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
30 lipca 2018
Nazwa pliku
Protokół LVI z 23.08.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
2 października 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
2 października 2018
Nazwa pliku
Protokół LVII z 12.09.2018r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
24 października 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
24 października 2018
Nazwa pliku
Protokól LVIII z 15.10.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 grudnia 2018
Nazwa pliku
Protokół LIX z 15.11.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
20 grudnia 2018
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
20 grudnia 2018

Rada Powiatu IV Kadencji 2010 - 2014

Protokół I sesji z dnia 1.12.2010.pdf (pdf, 90.07 KB)Protokół II sesji z dnia 8.12.2010.pdf (pdf, 106.10 KB)Protokół III sesji z dnia 29.12.2010.pdf (pdf, 170.39 KB)Protokół IV sesji z dnia 15.02.2011 (pdf, 103.54 KB)Protokół V sesji z dnia 23.02.2011 (pdf, 65.90 KB)Protokół VI sesji z dnia 8.03.2011 (pdf, 134.09 KB)Protokół VII sesji z dnia 21.03.2011 (pdf, 67.97 KB)Protokół VIII sesji z dnia 18.04.2011 (pdf, 107.89 KB)Protokół IX sesji z dnia 30.05.2011 (pdf, 153.94 KB)Protokół X sesji z dnia 27.06.2011 (pdf, 114.97 KB)Protokół XI sesji z dnia 15.07.2011 (pdf, 314.17 KB)Protokół XII sesji z dnia 29.07.2011 (pdf, 331.43 KB)Protokół XIII sesji z dnia 9.09.2011 (pdf, 326.08 KB)Protokół XIV sesji z dnia 23.09.2011 (pdf, 355.99 KB)Protokół XV sesji z dnia 28.10.2011 (pdf, 354.97 KB)Protokół XVI sesji z dnia 30.11.2011 (pdf, 296.34 KB)Protokół XVII sesji z dnia 16.12.2011 (pdf, 299.55 KB)Protokół XVIII sesji z dnia 28.12.2011 (pdf, 350.81 KB)Protokół XIX sesji z dnia 14.02.2012 (pdf, 290.72 KB)Protokół XX sesji z dnia 16.03.2012 (pdf, 191.80 KB)Protokół XXI sesji z dnia 13.04.2012 (pdf, 295.31 KB)Protokół XXII sesji z dnia 30.04.2012 (pdf, 337.24 KB)Protokół XXIII sesji z dnia 11.06.2012 (pdf, 336.21 KB)Protokół XXIV sesji z dnia 12.07.2012 (pdf, 360.13 KB)Protokół XXV sesji z dnia 30.08.2012 (pdf, 260.88 KB)Protokół XXVI sesji z dnia 24.09.2012 (pdf, 271.88 KB)Protokół XXVII sesji z dnia 3.10.2012 (pdf, 382.55 KB)Protokół XXVIII sesji z dnia 31.10.2012 (pdf, 263.10 KB)Protokół XXIX sesji z dnia 14.11.2012 (pdf, 318.42 KB)Protokół XXX sesji z dnia 26.11.2012 (pdf, 299.31 KB)Protokół XXXI sesji z dnia 14.12.2012 (pdf, 321.09 KB)Protokół XXXII sesji z dnia 28.12.2012 (pdf, 292.47 KB)Protokół XXXIII z dnia 21.01.2013 (pdf, 187.29 KB)Protokół XXXIV sesji z dnia 26.02.2013 (pdf, 211.39 KB)Protokół XXXV sesji z dnia 12.03.2013 (pdf, 301.14 KB)Protokół XXXVI sesji z dnia 28.03.2013 (pdf, 303.15 KB)Protokół XXXVII sesji z dnia 22.05.2013 (pdf, 306.21 KB)Protokół XXXVIII sesji z dnia 28.06.2013 (pdf, 254.54 KB)Protokół XXXIX sesji z dnia 29.07.2013 (pdf, 272.90 KB)Protokół XL sesji z dnia 6.08.2013 (pdf, 231.24 KB)Protokół XLI sesji z dnia 27.08.2013 (pdf, 217.34 KB)Protokół XLII sesji z dnia 5.09.2013 (pdf, 219.18 KB)Protokól XLIII sesji z dnia 16.09.2013 (pdf, 235.47 KB)Protokół XLIV sesji z dnia 27.09.2013 (pdf, 144.36 KB)Protokół XLV sesji z dnia 28.10.2013 (pdf, 215.77 KB)Protokół XLVI sesji z dnia 20.11.2013 (pdf, 167.01 KB)Protokół XLVII sesji z dnia 9.12.2013 (pdf, 219.80 KB)Protokół XLVIII sesji z dnia 30.12.2013 (pdf, 359.36 KB)Protokół XLIX sesji z 24.02.2014 (pdf, 182.48 KB)Protokół L sesji z dnia 28.03.2014 (pdf, 231.57 KB)Protokół LI sesji z dnia 4.04.2014 (pdf, 166.65 KB)Protokół LII z dnia 05.05.2014 (pdf, 225.68 KB)Protokół LIII z dnia 26.05.2014 (pdf, 273.70 KB)Protokół LIV z dnia 30.06.2014 (pdf, 342.27 KB)Protokół LV sesji z dnia 11.08.2014 (pdf, 260.62 KB)Protokół LVI sesji z dnia 18.08.2014 (pdf, 251.55 KB)Protokół LVII sesji z dnia 4.09.2014 (pdf, 285.64 KB)Protokół LVIII sesji z dnia 29.09.2014 (pdf, 255.29 KB)Protokół LIX sesji z dnia 6.10.2014 (pdf, 282.37 KB)Protokół LX sesji z dnia 31.10.2014 (pdf, 237.31 KB)
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół I sesji z dnia 1.12.2010.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół II sesji z dnia 8.12.2010.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół III sesji z dnia 29.12.2010.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół IV sesji z dnia 15.02.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół V sesji z dnia 23.02.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół VI sesji z dnia 8.03.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół VII sesji z dnia 21.03.2011
Podmiot publikujący
lgocek
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół VIII sesji z dnia 18.04.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół IX sesji z dnia 30.05.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół X sesji z dnia 27.06.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XI sesji z dnia 15.07.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XII sesji z dnia 29.07.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XIII sesji z dnia 9.09.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XIV sesji z dnia 23.09.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XV sesji z dnia 28.10.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XVI sesji z dnia 30.11.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XVII sesji z dnia 16.12.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Nazwa pliku
Protokół XVIII sesji z dnia 28.12.2011
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
20 lutego 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
20 lutego 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
3 stycznia 2013
Nazwa pliku
Protokół XIX sesji z dnia 14.02.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 marca 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 marca 2012
Nazwa pliku
Protokół XX sesji z dnia 16.03.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 kwietnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 kwietnia 2012
Nazwa pliku
Protokół XXI sesji z dnia 13.04.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 maja 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 maja 2012
Nazwa pliku
Protokół XXII sesji z dnia 30.04.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 maja 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 maja 2012
Nazwa pliku
Protokół XXIII sesji z dnia 11.06.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
6 lipca 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
6 lipca 2012
Nazwa pliku
Protokół XXIV sesji z dnia 12.07.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 sierpnia 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 sierpnia 2012
Informację zmienił
Administrator 1
Data ostatniej zmiany
21 sierpnia 2012
Nazwa pliku
Protokół XXV sesji z dnia 30.08.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
28 września 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
28 września 2012
Nazwa pliku
Protokół XXVI sesji z dnia 24.09.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 października 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 października 2012
Nazwa pliku
Protokół XXVII sesji z dnia 3.10.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 listopada 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 listopada 2012
Nazwa pliku
Protokół XXVIII sesji z dnia 31.10.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
28 listopada 2012
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
28 listopada 2012
Nazwa pliku
Protokół XXIX sesji z dnia 14.11.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
3 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
3 stycznia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXX sesji z dnia 26.11.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
4 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
4 stycznia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXI sesji z dnia 14.12.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 stycznia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 stycznia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXII sesji z dnia 28.12.2012
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
13 lutego 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
13 lutego 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXIII z dnia 21.01.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
4 marca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
4 marca 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXIV sesji z dnia 26.02.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 kwietnia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXV sesji z dnia 12.03.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 kwietnia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXVI sesji z dnia 28.03.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 kwietnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 kwietnia 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXVII sesji z dnia 22.05.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
26 czerwca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
26 czerwca 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXVIII sesji z dnia 28.06.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
17 lipca 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
17 lipca 2013
Nazwa pliku
Protokół XXXIX sesji z dnia 29.07.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
5 września 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
5 września 2013
Nazwa pliku
Protokół XL sesji z dnia 6.08.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
5 września 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
5 września 2013
Nazwa pliku
Protokół XLI sesji z dnia 27.08.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 września 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 września 2013
Nazwa pliku
Protokół XLII sesji z dnia 5.09.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
17 września 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
17 września 2013
Nazwa pliku
Protokól XLIII sesji z dnia 16.09.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
8 listopada 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
8 listopada 2013
Nazwa pliku
Protokół XLIV sesji z dnia 27.09.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
8 listopada 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
8 listopada 2013
Nazwa pliku
Protokół XLV sesji z dnia 28.10.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
27 listopada 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
27 listopada 2013
Nazwa pliku
Protokół XLVI sesji z dnia 20.11.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
9 grudnia 2013
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
9 grudnia 2013
Nazwa pliku
Protokół XLVII sesji z dnia 9.12.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2014
Nazwa pliku
Protokół XLVIII sesji z dnia 30.12.2013
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 lutego 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 lutego 2014
Nazwa pliku
Protokół XLIX sesji z 24.02.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
31 marca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
31 marca 2014
Nazwa pliku
Protokół L sesji z dnia 28.03.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Protokół LI sesji z dnia 4.04.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
25 kwietnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
25 kwietnia 2014
Nazwa pliku
Protokół LII z dnia 05.05.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
23 czerwca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
23 czerwca 2014
Nazwa pliku
Protokół LIII z dnia 26.05.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
23 czerwca 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
23 czerwca 2014
Nazwa pliku
Protokół LIV z dnia 30.06.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
21 sierpnia 2014
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
21 sierpnia 2014
Nazwa pliku
Protokół LV sesji z dnia 11.08.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół LVI sesji z dnia 18.08.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół LVII sesji z dnia 4.09.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół LVIII sesji z dnia 29.09.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół LIX sesji z dnia 6.10.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Nazwa pliku
Protokół LX sesji z dnia 31.10.2014
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Administrator 1
Data wytworzenia
7 stycznia 2015
Informację opublikował
Administrator 1
Data publikacji
7 stycznia 2015
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)