Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

Interpelacja z dnia 10.05.2021

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 maja 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 maja 2021
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
14 maja 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
14 maja 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interplację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 maja 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 maja 2021
Nazwa pliku
Wniosek FDS droga Załuż-Lesko
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
27 maja 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
27 maja 2021

Interpelacja z dnia 31.03.2021r.

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
20 kwietnia 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
20 kwietnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
20 kwietnia 2021

Interpelacja z dnia 26.02.2021r.

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 marca 2021
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 marca 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
10 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
10 marca 2021

Interpelacja z dnia 01.12.2020

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021

Interpelacja z dnia 12.10.2020

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
12 stycznia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
12 stycznia 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
12 stycznia 2021

Interpelacja z dnia 05.05.2020

Interpelujący radny: Lewicki Stanisław
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
17 czerwca 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
17 czerwca 2020

Interpelacja z dnia 06.12.2019

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 grudnia 2019
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 grudnia 2019
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
19 grudnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
19 grudnia 2019
Nazwa pliku
Ponaglenie do interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 stycznia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 stycznia 2020
Nazwa pliku
Odpowiedź na 2 interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
7 stycznia 2020
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
7 stycznia 2020

Interpelacja z dnia 27.11.2019

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 listopada 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 listopada 2019
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
28 listopada 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
28 listopada 2019
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
11 grudnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
11 grudnia 2019

Interpelacja z dnia 12.08.2019

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 sierpnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 sierpnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
21 sierpnia 2019
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
21 sierpnia 2019

Interpelacja z dnia 19.07.2019

Interpelujący radny: Niżnik Sebastian
Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 sierpnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Treść interpelacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 sierpnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 sierpnia 2019
Nazwa pliku
Odpowiedź na interpelację
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
5 sierpnia 2019
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
5 sierpnia 2019
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)