Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel: 13 46 52 900 fax: 13 46 52 988
www.powiat-sanok.pl powiat-sanok@powiat-sanok.pl NIP: 687-16-42-259 Regon: 370443877
Skrytka ePuap: /starostwosanok/SkrytkaESP

Dyżur w Starostwie Powiatowym

Informujemy, że Starosta przyjmuje Mieszkańców w sprawach skarg i wniosków na bieżąco. Jednocześnie, w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:30 dyżur pełni Sekretarz Powiatu (pokój nr 42).


Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP

Praca

Nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Informację zmienił
Paweł Adamczak
Data ostatniej zmiany
24 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Treść ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Oświadczenie kandydata
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Tomasz Twardy
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Twardy
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Nazwa pliku
Informacja o zakończeniu naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Informację wytworzył
Paweł Adamczak
Data wytworzenia
24 sierpnia 2021
Informację opublikował
Paweł Adamczak
Data publikacji
24 sierpnia 2021
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Sanoku Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)