24 sierpnia 2011, 13:37

Zmiany organizacyjne w starostwie

SANOK. Rada Powiatu zatwierdziła nowy regulamin organizacyjny starostwa. Zgodnie z nim w strukturze starostwa dokonano kilku istotnych zmian. Dotychczasowy Wydział Rozwoju Komunikacji Transportu i Dróg został podzielony na dwa mniejsze – Wydział Inwestycji i Dróg, oraz Wydział Komunikacji i Transportu.


Pełniącym obowiązki naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg został Michał Cyran, a szefem Wydziału Transportu i Komunikacji Zenon Stryjak. Stworzone zostało również Biuro Pozyskiwania Środków Pomocowych, którego kierownikiem został Sebastian Koń. - Uważam, że są to zmiany na lepsze, które zwiększą efektywność pracy jednostki. Do tej pory nie mieliśmy komórki zajmującej się pozyskiwaniem środków pomocowych, każdy z wydziałów robił to we własnym zakresie. Teraz mamy biuro, które będzie zajmować się tylko wyszukiwaniem programów pomocowych i pisaniem wniosków, liczę więc że na efekty nie trzeba będzie długo czekać – mówi starosta sanocki Sebastian Niżnik.Poprzedni regulamin organizacyjny uchwalony został w 2002 roku. Nieudane próby jego zmiany podejmowano również w poprzednich kadencjach. Prace nad uchwalonym niedawno regulaminem trwały kilka miesięcy.


LISTA NACZELNIKÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM

W SANOKU:- Michał Cyran - P.O. naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg

- Sebastian Koń - kierownik Biura Pozyskiwania Środków Pomocowych

- Renata Ryniak – naczelnik Wydziału Finansowego – Główna Księgowa

- Maryla Kopiec – naczelnik Wydziału Organizacyjnego

- Wojciech Skiba – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Zenon Stryjak – naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

- Krzysztof Tomczewski – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

- Zofia Krzanowska – naczelnik Wydziału Oświaty

- Bogusława Hniłka – naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

- Zbigniew Długosz – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

- Piotr Mazur – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju


Kontakt z mediami:

Grzegorz Bończak – (13) 46 52 944
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988