12 marca 2021, 22:52

Za złamanie zasad kwarantanny grożą kary finansowe

W ostatnim czasie gwałtownie wzrasta liczba osób objętych kwarantanną. O ile 1 marca w kwarantannie przybywało 535 mieszkańców powiatu sanockiego, tak 12 marca było ich już 851. Liczba nowych zakażeń w powiecie sanockim wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, podobnie zresztą, jak liczba chorych wymagających leczenia respiratorem i tlenem.

Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ w sanockim szpitalu od kilku dni brakuje łóżek dla chorych. Podobnie jest w innych szpitalach jednoimiennych na terenie całej Polski. Wiele osób stosuje się do zaleceń sanitarnych oraz ogranicza przebywanie w miejscach publicznych, jednak są i tacy, którzy za nic mają troskę o zdrowie własne i innych. Odnotowujemy przypadki, że osoby, na które nałożona jest kwarantanna, idąc na wykonanie testu na koronawirusa, postanawiają przy okazji załatwić sprawy urzędowe. Dlatego apelujemy, aby być odpowiedzialnym i nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. Ponadto przypominamy, że łamanie zasad kwarantanny czy izolacji domowej grozi dotkliwymi karami finansowymi wynoszącymi od 500 do 30 000 zł.

Od początku trwania pandemii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku nałożył kary za łamanie obowiązków kwarantanny/izolacji domowej na 16 osób.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu jedynie w następujących przypadkach:

1) w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub

2) na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2

- oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba skierowana na badanie może udać się jedynie do laboratorium wykonującego test i niezwłocznie wrócić do miejsca odbywania kwarantanny, oczekując tam na wynik testu. Załatwienie „przy okazji” jakiejkolwiek innej sprawy traktowane jest jako złamanie obowiązku kwarantanny.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988