30 lipca 2021, 12:56

Z wizytą w magazynie energii w Rzepedzi

28 lipca br. delegacja z Centrali GK PGE oraz PGE Dystrybucja gościła z wizytą gospodarczą w magazynie energii zlokalizowanym w stacji elektroenergetycznej 110/30/15kV Rzepedź oraz w Elektrowni Wodnej w Solinie. Przedstawiciele Centrali GK PGE, Zarządów PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna wraz ze Starostą Sanockim i Wójtem Gminy Komańcza mieli możliwość sprawdzić możliwości techniczne magazynu energii w Rzepedzi.

Inwestycja pt „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rzepedź o kontenerowy stacjonarny magazyn energii” została zakończona w listopadzie 2020 roku. Obecnie przeprowadzane są testy umożliwiające pracę stacji 110/SN z automatycznym wejściem magazynu.

Modułowy magazyn energii w Rzepedzi to pierwsza inwestycja w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystująca rozwiązania modułowe Tesla w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Zastosowane rozwiązanie zapewni elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększy możliwości przyłączania źródeł odnawialnych.

Magazyn ma pojemność 4.200 kWh i jest w stanie samodzielnie zapewnić dostawy prądu dla tysiąca gospodarstw domowych przez około 2 godziny. W tym czasie można usunąć awarię, i przywrócić odbiorcom zasilanie z systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu Klienci nie odnotują nawet przerwy w dostawie energii.

Budowa magazynu umożliwiła ponadto odroczenie w czasie na wiele lat budowy 44 km linii wysokiego napięcia w otulinie Bieszczadzkiego Parku Krajobrazowego. Poza oszczędnością Grupa PGE zmniejszyła w ten sposób oddziaływanie na środowisko i poprawiła komfort lokalnych odbiorców energii.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988