23 grudnia 2020, 12:21

Wznowienie połączenia kolejowego na dobrej drodze

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Monika Brewczak radna wojewódzka, w porozumieniu z powiatem sanockim, złożyła wniosek o wprowadzenie do budżetu województwa zadania: „Wznowienie połączeń codziennych kolejowych na linii Sanok - Nowy Łupków”. Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek.

Koszt zadania realizowanego od lipca do grudnia 2021 r. przy założeniu dwóch par pociągów na dobę to ok. 600 000 zł. Powiat Sanocki również zadeklarował możliwość przeznaczenia określonych środków finansowych na ten cel. Wysokość koniecznej dotacji obniżą wpływy z biletów.

Mamy nadzieję, że przywrócenie na tej linii stałego połączenia kolejowego przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia komunikacyjnego ludności zamieszkującej południowo-wschodnią część powiatu sanockiego, zaś w sezonie wakacyjnym będzie stanowiło rozszerzenie oferty turystycznej.

Osiągniecie oczekiwanych efektów, (masowego korzystania z kolei), jest możliwe tylko w warunkach dłuższego okresu czasu, co pozwoliłoby w oparciu o te połączenia np. budować trwałe plany dojazdu do pracy lub szkoły.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988