11 czerwca 2021, 14:44

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się

XXXV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 –tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch