19 marca 2020, 9:55

W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu sanockiego

W związku z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju i województwa podkarpackiego koronawirusem, starosta sanocki Stanisław Chęć podejmuje szereg działań, których celem jest przeciwdziałanie chorobie COVID- 19.

Jednym z nich jest powołanie 16 marca zespołu doraźnego ds. przeciwdziałania sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2.

Zespół doraźny ds. przeciwdziałania sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2

Podstawowym zadaniem zespołu jest monitorowanie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ścisła współpraca z wszystkimi służbami mundurowymi, wójtami i burmistrzami gmin powiatu sanockiego oraz koordynacja działań w Starostwie Powiatowym w Sanoku i podległych jednostkach.

W skład zespołu wchodzą: starosta Stanisław Chęć – przewodniczący, Janusz Cecuła – wicestarosta, Robert Pieszczoch – przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, Maryla Kopiec – sekretarz Powiatu, Edyta Szałankiewicz – skarbnik Powiatu, Piotr Andrunik – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bożena Pietruszka – pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej, Agnieszka Kornecka-Mitadis – naczelnik Wydziału Oświaty, Grzegorz Kozak – dyrektor PCPR w Sanoku oraz Wojciech Wydrzyński – dyrektor PUP w Sanoku.

Z zespołem w zakresie obsługi informacyjno-informatycznej współpracują Sabina Tworek, Tomasz Twardy, Paweł Adamczak oraz Monika Wołoszyn.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Sanoku

Kolejnym działaniem, mającym na celu ochronę zdrowia mieszkańców naszego regionu, było zwołanie 17 marca posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sanoku. Celem spotkania było przekazanie członkom PZZK najnowszych poleceń, ustaleń i wytycznych od wojewody podkarpackiego w zakresie działań podejmowanych przez samorządy oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

– W czasie spotkania omówiliśmy bieżącą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wypracowaliśmy ustalenia co do wymiany informacji i procedur postępowania pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu sanockiego – tłumaczy starosta Stanisław Chęć.

Podczas posiedzenia omówiono także kwestię zasad i możliwości kwaterowania wracających do kraju mieszkańców naszego powiatu.

– Rozmawialiśmy o pomocy osobom, które mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie, lecz nie mogą odbyć jej w domu z różnych powodów – mówi Piotr Andrunik, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. – Dyskutowaliśmy również nad problemem niskiej dostępności materiałów ochrony osobistej dla służb powiatowych oraz mieszkańców.

Wspólne działania włodarzy z powiatu sanockiego

Oprócz powyższych zadań, starosta sanocki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną. Uczestniczy w telekonferencjach z wojewodą podkarpackim, wójtami i burmistrzami. Jest w ciągłym kontakcie z pracownikami służby zdrowia.

– Chciałbym serdecznie podziękować dyrekcji i pracownikom SPZOZ w Sanoku, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku, służbom mundurowym, wolontariuszom oraz wszystkim osobom niosącym pomoc w obecnej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji – mówi starosta Stanisław Chęć.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników urzędy wprowadziły ograniczenia w przyjmowaniu petentów, ograniczając się do załatwiania spraw administracyjnych drogą elektroniczną i telefonicznie.

Na terenie powiatu sanockiego bezpłatną pomoc psychologiczną świadczą telefonicznie trzy sanockie instytucje. Porad udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Wszystkie aktualne wiadomości i komunikaty związane z ochroną przed koronawirusem znajdują się na stronie: www.powiat-sanok.pl oraz na Facebooku Powiatu Sanockiego.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988