12 kwietnia 2011, 13:06

VIII sesja zwycajna Rady Powiatu Sanockiego

Zapraszamy na VIII sesję zwyczajną Rady Powiatu Sanockiego IV kadencji

która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r., o godz. 900 w Sali Herbowej Urzędu Miasta
w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale zwiększa się wydatki na rzecz KPPSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia ( druk nr 50 ).
7. Podjęcie uchwały Nr w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego i zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Hipoterapia i Halliwick – sprawdzone formy rewalidacji i rehabilitacji” ( druk nr 51).
8. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale zabezpiecza się kwotę w wysokości 11 070 zł na realizację umowy z telewizją „Obiektyw „ ( druk nr 52).
9. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale zabezpiecza się kwotę w wysokości 42 940 zł. na bieżące wydatki w PZD w Sanoku ( druk nr 53).
10. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale wprowadza się do budżetu powiatu zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego w Sanoku na potoku Płowieckim wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego „ ( druk nr 54).
11. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /201/2008 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7. 1. 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( druk nr 55).
12. Podjęcie uchwały Nr w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą części lokalu biurowego Nr1, znajdującego się w budynku wielolokalowym w Sanoku przy ul. Jagielońskiej ( druk nr 56).
13. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego ( druk nr 57).
14. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zwrotu dochodów otrzymanych z firmy „Twój Styl„ jako darowizna dla Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku ( druk nr 58).
15. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zwiększenia wielkości ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych ( druk nr 59).
16. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 60).
17. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 61).
18. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 62).
19. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 63).
20. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 64).
21. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 65).
22. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 66).
23. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 67).
24. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 68).
25. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 69).
26. Podjęcie uchwały Nr w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok. ( druk nr 70).
27. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczęństwa i Porządku działającej przy Staroście ( druk 71).
28. Interpelacje i zapytania radnych.
29 Wnioski i oświadczenia.
30. Zamknięcie obrad sesji.


Robert Pieszczoch
Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988