9 lutego 2012, 7:30

Uwaga Silne Mrozy

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy Dyżurny synoptyk

30-215 Kraków ul. P. Borowego 14 tel: 12 63 98 171 fax: 12 42 51 973 meteo.krakow@imgw.pl HYPERLINK "http://www.imgw.pl"www.imgw.pl

OSTRZEŻENIE Nr 19

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar

Bieszczady i Beskid Niski

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 07.02.2012 do godz. 20:00 dnia

09.02.2012

Przebieg

Przewiduje się lokalnie temperaturę minimalną w nocy od -24°C do -21°C. Temperatura maksymalna w dzień -14°C do -12°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru 10 do 20km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Adam Michniewski

Godzina i data wydania

godz. 14:16 dnia 07.02.2012

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 20:00/07.02 do 20:00/09.02.2012 temp. min -24st , temp. maks -12st, wiatr do 20 km/h

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Reklamacje dotyczące produktu można składać w terminie do 3 dni od daty wydania na adres meteo.mok@imgw.pl.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988