28 stycznia 2021, 13:52

Trzy sanockie szkoły zdobyły Złote i Srebrne Tarcze w konkursie Perspektyw

Już po raz kolejny I Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej, II Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku otrzymały zaszczytne tytuły przyznawane przez miesięcznik „Perspektywy”.

I LO w Sanoku otrzymało Złotą Tarczę i tytuł Złotej Szkoły 2021, zajmując 5 miejsce w województwie podkarpackim oraz 134 miejsce w kraju. Tym samym awansowało o 32 pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Z kolei II LO w Sanoku otrzymało Srebrną Tarczę i tytuł Srebrnej Szkoły 2021 z wynikiem 21 miejsce na Podkarpaciu i 411 miejsce w Polsce (awans o 3 pozycje w stosunku do roku poprzedniego).

Ogromny sukces odniósł również sanocki Ekonomik. Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. K. Adamieckiego zdobyło Złotą Tarczę, zajmując 8 miejsce wśród techników na Podkarpaciu oraz 74 miejsce w Polsce. To awans aż o 80 pozycji.

W tegorocznym rankingu Perspektyw wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria rankingu liceów 2021to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria rankingu techników 2021to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988