15 lutego 2012, 13:12

Termomodernizacje za 3.5 mln zł

Powiat Sanocki złożył wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizacje czterech swoich placówek oświatowych. Jeśli zostaną pozytywnie ocenione, samorząd wykona remonty na kwotę około 3.5 mln zł.

Projekt obejmuje prace przy budynkach Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr.5, Bursy Szkolnej, oraz budynku administracji i warsztatów w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Remonty zakładają wymianę okien, ocieplenie budynków, nową elewację, oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. - W tej chwili nasz wniosek został zatwierdzony do dofinansowania i znajduje się na liście rankingowej, jeśli przejdzie nie wykluczone że już w marcu podpiszemy umowę - mówi Sebastian Niżnik starosta sanocki.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3.5 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 3.3 mln zł. Samorząd zapłaci 10% wkładu własnego, reszta to dofinansowanie z NFOŚiGW i kredyt z możliwością umorzenia.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988