17 lutego 2021, 10:53

Szpital w czasie pandemii COVID-19. SPZOZ w Sanoku podsumował 2020 rok

Rok 2020 był z powodu pandemii koronawirusa rokiem bardzo trudnym zarówno dla pacjentów, jak i placówek służby zdrowia.

Z danych statystycznych przedstawionych przez Grzegorza Panka, dyrektora SPZOZ w Sanoku wynika, że w ubiegłym roku sanocki szpital udzielił pomocy 965 chorym z COVID-19, z których 70 wymagało podłączenia do respiratora. Łącznie wykonano 4470 wymazów w kierunku COVID-19 oraz 99 testów antygenowych.

W związku z sytuacją epidemiczną oraz przekształceniem SPZOZ w Sanoku w szpital jednoimienny, na wszystkich oddziałach szpitalnych zanotowano spadek liczby leczonych pacjentów

Z usług poradni specjalistycznych skorzystało 72 561 osób, a poradnię medycyny pracy odwiedziło 3675 osób. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sanoku udzielił pomocy medycznej 11 249 chorym. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z porady lekarskiej/pielęgniarskiej skorzystało 6 400 osób, z czego 6 100 świadczeń udzielono w warunkach ambulatoryjnych, 258 w domu pacjenta, a 42 porady odbyły się telefonicznie. W laboratorium analitycznym w Sanoku wykonano łącznie 327 457 badań. Mniej pacjentów w 2020 roku skorzystało także z usług poradni specjalistycznych.

Dzięki wsparciu Powiatu Sanockiego, Fundacji Lotto, Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, Fundacji PZU, Fundacji Czas Nadziei, Fundacji PGNiG, Gminie Cisna i Zagórz, Firmie ADR i Sanok Rubber Company, Firmie Automet Sp. zo. o., Polskiej Grupie Zbrojeniowej, Nadleśnictwu Dukla, środkom z rezerwy celowej z budżetu państwa, Firmie Transprzęt, PW Eureka, GEO-EKO, Elektromontaż, Jadczyszyn, Ciarko, Instal-Bud, Do-Met, Ban Dom, Tomisol, Elbud, dotacji wojewody podkarpackiego oraz środkom własnym SPZOZ w Sanoku udało się zakupić dla szpitala sprzęt medyczny o łącznej wartości 2 122 527,89 zł. Były to m.in. kardiomonitory, respiratory, defibrylator, ultrasonograf, myjnie, urządzenie do dekontaminacji powietrza, ambulans, pompy infuzyjne, aparat RTG, łóżka elektryczne i wiele innych niezbędnych szpitalowi urządzeń.