7 kwietnia 2021, 10:09

Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski, 14 kwietnia. Wywieś
  flagę! Fundacja Słowo, Akcja Katolicka w Polsce,
  swietochrztu.pl