28 lutego 2012, 14:18

Staże i sprzęt dla szkół

Powiat Sanocki ma szanse otrzymać 3.2 mln zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pieniądze pójdą na potrzeby szkół średnich. Jest to efekt wniosku złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 9.2).

Realizacja projektu ma ruszyć w maju. - Pieniądze przeznaczymy na potrzeby naszych szkół, a w szczególności na staże, praktyki dla uczniów, kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne, doposażenie pracowni w narzędzia, komputery, oprogramowanie, oraz pomoce dydaktyczne. Oprócz tego w każdej szkole odbywać się będą zajęcia prowadzone przez doradcę edukacyjno – zawodowego – mówi starosta sanocki Sebastian Niżnik.

Powiat Sanocki ma trzynaście placówek oświatowych w tym dwa licea i pięć zespołów szkół ponadgimnazjalnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera podnoszenie kwalifikacji i rozwój kadr. Skupia się głównie na obszarach związanych z zatrudnieniem, edukacją, integracją społeczną, rozwojem potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Realizuje także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988