28 lipca 2011, 13:31

Sesja Ray Powiatu

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 29 lipca 2011r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XII Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2014.”

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - wprowadzenie zmian w Programie aktywizacji zawodowej i społecznej - PCPR .

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji drogi Prusiek - Wysoczany.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy zmian - przesunięcie terminów realizacji projektu PSeAP .

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy wprowadzenia decyzji nr 48 Wojewody Podkarpackiego dotyczącej ostatecznej kwoty na zadanie „ Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok - Dobra .

15 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy zwrotu odprowadzonych dochodów przez jednostki oświatowe.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa drogi Haczów Besko i Wola Sękowa przez wieś.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. - uchwała dotyczy wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa drogi powiatowej - ul. Stróżowska i ul. Daszyńskiego.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Robert Pieszczoch
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988