26 marca 2021, 10:53

Są kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin powiatu sanockiego

Na Podkarpacie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich trafi ponad 66 mln zł wsparcia, stanowiącego realną pomoc dla samorządów szczególnie dotkniętych trwającą pandemią.

O dofinansowanie starało się 27 gmin z województwa podkarpackiego, w tym wszystkie z powiatu sanockiego. Aż 5 naszych gmin otrzyma 100 proc. dofinansowania.

Gmina Miasta Sanoka

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 4,8 km z oświetleniem. Ścieżka będzie biegła wzdłuż zachodniego brzegu rzeki San w obrębie dzielnic Wójtostwo, Błonie oraz Olchowce. W planie jest także zagospodarowanie przyległego placu – stworzenie m.in. miasteczka ruchu drogowego oraz budowa ścieżki rowerowej typu single track na terenie leśnym Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Gmina Sanok

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej – obiekt muzealny prezentujący industrialny i kulturowy dorobek Ziemi Sanockiej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie multimedialno-wystawiennicze. W planie jest też budowa szlaku pieszo-rowerowego: Liszna-Tyrawa Solna o długości 4,7 km, w tym 2,6 km to przebudowa wraz z miejscem wypoczynkowym (wiata, stoły, ławy, kosze) i tablicami.

Gmina Komańcza

Gmina Komańcza przebuduje drogę „przy Barbarce” w Komańczy i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwój turystyki w skali lokalnej. Przy drodze mieści się m.in. galeria Kuźnia, szereg gospodarstw agroturystycznych. Droga prowadzi do pola namiotowego i innych walorów przyrodniczych, np. wodospadu na potoku Dołżyca. Poprzez realizację inwestycji nastąpi wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych oraz rozwój branży turystycznej. Inwestycja przyczyni się też do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Gmina Tyrawa Wołoska

Dofinansowana inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska, co umożliwi rozpoczęcie prac związanych ze skanalizowaniem gminy. Poprzez etapowanie tak ogromnej inwestycji istnieje realna możliwość jej zrealizowania w kolejnych latach. Sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowy rozwój obiektów infrastruktury turystycznej oraz szeroko pojętego rozwoju turystki na terenie gminy Tyrawa Wołoska.

Gmina Zagórz

Przedmiotem zadania jest inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej o dł. 3 km oraz budowie drogi o dł. 1,2 km. Przy ścieżce rowerowej wybudowana zostanie wiata wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą (ławki, stojak na rowery, kosz). Infrastruktura poprawi dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie, wpłynie na rozwój turystyczny gminy, promocję turystyki rowerowej, rozwój usług turystycznych. Zakres inwestycji zgodny jest m.in. ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Strategią Rozwoju Gminy.

Gmina Zarszyn 75,43%

Gmina Zarszyn zamierza wybudować turystyczną ścieżkę rowerową wraz z miejscami obsługi rowerzystów w Odrzechowej. Zamierza też wykonać bulwary spacerowe oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce. W planie jest także wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni, budowa sieci wodociągowej w Pastwiskach niezbędnej do świadczenia usług turystycznych w gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły oraz budowę infrastruktury turystycznej, tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach.

Gmina Besko - 58,08%

Gmina Besko zamierza wybudować kładkę pieszo-jezdną na rzece Wisłok w Besku. Kładka ułatwi dostęp do największych atrakcji turystycznych, łącząc dwie części Beska i prowadząc bezpośrednio do muzeum, domu kultury, zabytkowego kompleksu dworskiego, kościoła oraz stadionu sportowego. Będzie to pierwsza przeprawa rowerowa na Wisłoku w tej okolicy. Budowa kładki jest niezbędna dla rozwoju usług turystycznych.

Gmina Bukowsko - 43,76%

Inwestycja obejmuje budowę magistrali ok. 5 km umożliwiającej budowę sieci kanalizacyjnej dla 5 miejscowości w gminie Bukowsko. Inwestycja umożliwi rozwój turystyki (agroturystyka, rozwój zajazdu pod Bukowicą, przyjmowanie grup plecakowych, budowa campingu, itp.). Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Bukowsko. Ruch turystyczny na terenie gminy ma wzrosnąć o 20%.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988