28 stycznia 2021, 13:46

Powiat Sanocki zainwestuje w poprawę bezpieczeństwa pieszych

W ramach uchwalonego budżetu na 2021 rok Rada Powiatu Sanockiego zabezpieczyła środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodników w miejscowości Niebieszczany. Ponadto odcinki chodników będą projektowane w ramach środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Besko-Mymoń oraz Mrzygłód-Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Solna. Planowany jest również remont chodników w Nowym Łupkowie, który będzie realizowany przy udziale Gminy Komańcza oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Opracowana zostanie też dokumentacja przebudowy chodników w ciągu dróg na terenie miasta Sanoka, tj. ul. Stróżowska i II Pułku Strzelców Podhalańskich.

Dokładny zakres robót oraz długość odcinków zostaną wypracowane w II kwartale br. w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg, sołtysami i radnymi oraz przedstawicielami gmin partycypujących w kosztach przedsięwzięć przy uwzględnieniu możliwości finansowych samorządów. Zostaną przedstawione do akceptacji Zarządowi Powiatu tak, aby możliwie najlepiej uwzględnić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawców dokumentacji.

W budżecie Powiatu Sanockiego uwzględniono również budowę chodników w miejscowości Kostarowce w ramach trwającej przebudowy drogi Czerteż-Strachocina oraz w Srogowie Dolnym. Warto wspomnieć, że oczekujemy także rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do którego Powiat Sanocki złożył zadania polegające na przebudowie dróg wraz z wykonaniem nowych chodników w miejscowościach Załuż, Jaćmierz oraz Sanok (ul. Chrobrego).

Należy podkreślić, że po uruchomieniu realizacji wyżej wymienionych zadań, Powiat Sanocki będzie w miarę możliwości finansowych starał się podjąć kolejne inicjatywy, jak na przykład projektowanie i budowa odcinków chodników w miejscowościach Prusiek, Srogów Górny, Sanoczek i Strachocina, które zostały zgłoszone przez wójtów poszczególnych gmin na zasadach współfinansowania przedsięwzięć.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988