22 kwietnia 2021, 9:35

Ponad 10 mln zł na przebudowę dróg

Powiat Sanocki otrzymał 10 174 151,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi 70 proc. wartości projektów. Pieniądze będą przeznaczone na następujące inwestycje:

· kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285, wartość projektu - 5 742 900,81 zł, dofinansowanie - 2 899 030,00 zł;

· przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok - Liszna w km 0+011 do 0+728 oraz w km 1+550 do 2+900, wartość projektu - 5 115 282,25 zł, dofinansowanie - 3 580 697,00 zł;

· przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn w km od 5+165 do 5+785 oraz w km od 8+075 do 9+740,30, wartość projektu - 5 277 749,88 zł, dofinansowanie - 3 694 424,00 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

– To bardzo dobra wiadomość, że po raz kolejny Powiatowi Sanockiemu udało się otrzymać dofinansowanie na przebudowę dróg – mówi Stanisław Chęć, starosta sanocki. – Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w pozyskaniu środków premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz posłowi Markowi Kuchcińskiemu i Krzysztofowi Sobolewskiemu.

Oprócz Powiatu Sanockiego, wsparcie otrzymały również Gmina Miasta Sanoka, Gmina Bukowsko i Gmina Zagórz.

· Gmina Zagórz - przebudowa drogi gminnej w km 0+342,19 do 1+191,92 wraz z budową chodnika - ul. Krucza (nr117454R) w miejscowości Zagórz, wartość projektu - 1 092 690,00 zł, dofinansowanie - 655 614,00 zł (60% wartości inwestycji);

· Miasto Sanok - przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku, wartość projektu - 2 557 559,72 zł, dofinansowanie - 1 534 535,00 zł (60% wartości inwestycji);

· Miasto Sanok - przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku, wartość projektu - 5 280 266,22 zł, dofinansowanie - 3 168 159,00 zł (60% wartości inwestycji);

· Gmina Bukowsko - przebudowa drogi gminnej nr G117268R w km 0+000 - 0+333 oraz drogi gminnej nr G117271R w km 0+000 - 0+285 w m. Bukowsko – wartość projektu - 988 918,58 zł, dofinansowanie - 494 459,00 zł (50% wartości inwestycji).

Na Podkarpacie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiło łącznie 174 793 246,94 zł.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988