23 grudnia 2020, 10:49

Połączenie Sanoka z drogą ekspresową S-19 coraz bardziej możliwe

Trwają rozmowy samorządowców i przedsiębiorców z powiatu sanockiego i krośnieńskiego na temat budowy łącznika między obwodnicą Sanoka i Miejsca Piastowego. W tym celu powstał nawet Społeczny Komitet, który będzie zabiegał o wsparcie finansowe w Ministerstwie Infrastruktury.

Do 15 stycznia 2021 roku do sekretarza stanu Rafała Webera zostaną przesłane pisma od starostów, burmistrzów, wójtów i przedsiębiorców z prośbą o pomoc w realizacji tak ważnej dla regionu inwestycji. Będą też zbierane podpisy wśród mieszkańców, aby pokazać, jak istotne dla lokalnej społeczności jest szybkie połączenie komunikacyjne z drogą ekspresową S-19.

18 grudnia w Sali Gobelinowej sanockiego zamku miało miejsce spotkanie członków Społecznego Komitetu, w czasie którego omówiono kwestię budowy 8-kilometrowego odcinka drogi, który połączyłby rondo im. św. Andrzeja Boboli w Sanoku z drogą ekspresową S-19.

Starania o łącznik trwają już od dłuższego czasu. W październiku 2017 roku władze Samorządu Województwa Podkarpackiego, samorządów powiatowych i gminnych z południowo-wschodniej części Podkarpacia podpisały w tej sprawie list intencyjny. Włodarze zadeklarowali pomoc w przygotowaniu i sfinansowaniu wstępnej koncepcji na realizację zadania wraz z analizą środowiskowo-finansową.

Aktualny przebieg drogi krajowej nr 28 na odcinku Sanok-Miejsce Piastowe przecina kilkanaście miejscowości, w tym cztery miasta. Jej długość wynosi ok. 30 km. Nowa droga byłaby najważniejszym ciągiem komunikacyjnym dla Euroregionu Karpat na linii wschód-zachód, komunikując subregion Bieszczadów oraz duży obszar Ukrainy z Polską i całą Europą. Przebudowa drogi przybliży także miejscowości do autostrady A4 i III korytarza paneuropejskiego.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988